Jeugdtaken - GSC ESDO

Jeugdtaken

Taken jeugdvoorzitter

Functie Voorzitter Jeugdbestuur

Verwijzing 2.1Plaats in de vereniging Bestuurslid en aanspreekpunt voor alle jeugdleden en hun ouder(s) /verzorger(s)

Tijd 12 - 14 uur per week

Taken:

 • Voorbereiden / leiden vergaderingen Jeugdbestuur
 • Verantwoordelijk voor de vastlegging en opvolging van afspraken JB-vergaderingen
 • Draagt zorg voor het sluiten van accommodatie tijdens trainingsavonden en thuiswedstrijden
 • Draagt bij aan het leveren van input voor het ontwikkelen van het (jeugd-)beleid van de vereniging;
 • Bewaken van uitvoering van het jeugdbeleidsplan;
 • Uitdragen en uitvoeren van bestuursbesluiten aangaande de jeugd;
 • Coördineert de verschillende taken binnen de jeugdafdeling (wedstrijdsecretariaat, coördinatie m.b.t. de speelvelden op wedstrijddagen, ontvangst scheidsrechters, toernooien etc.);
 • Stimuleert dat er info aangaande jeugdzaken komt op de website;
 • Verantwoordelijk voor werving wedstrijdsecretaris, algemene coördinatoren, leiders en eigen scheidsrechters;
 • Bijwonen bestuursvergaderingen (1 keer per maand) en Algemene Ledenvergadering (1 keer per jaar);
 • Bespreken elftalindelingen met leiders en trainers
 • Eerste aanspreekpunt voor ouders;
 • Aanwezig en aanspreekbaar zijn, aandacht tonen, mensen bij elkaar brengen, trachten conflicten op te lossen t.a.v. jeugdaangelegenheden;
 • Communicatie- en organisatiepunt van en naar jeugdleden en ouder(s) / verzorger(s) van jeugdleden t.a.v. operationele en beleidsmatige aangelegenheden;
 • Communicatie- en organisatiepunt van en naar leiders van de juniorenteams t.a.v. operationele en beleidsmatige aangelegenheden (o.a. het verzorgen van reguliere leidersbijeenkomsten);
 • Opvolgen mutaties aangereikt door secretaris (o.a. nagaan gegevens nieuwe leden)

 

Taken jeugdcoordinator

Functie Categorie coördinator jeugdelftallen

Verwijzing 2.7

Plaats in de vereniging Onder bestuurslid voorzitter Jeugdbestuur

Tijd 10 -12 uur per week

Taken

 • Bijwonen Jeugdbestuur vergaderingen (1 keer per maand);
 • Draagt zorg voor het openen van accommodatie tijdens trainingsavonden en thuiswedstrijden
 • Verzorging indeling teams junioren i.o.m. technische commissie;
 • Verantwoordelijk voor het keuren van velden op wedstrijddagen en trainingsavonden
 • Communicatie aflastingen aan trainers/leiders
 • Verzorgen van aanmelding nieuwe teams tijdens het seizoen;
 • Tijdige aanvraag herindeling teams verzorgen richting KNVB;
 • Meehelpen aan oefenprogramma s en toernooien.
 • Verzorgen van trainingen van de jeugd op vastgestelde trainingsdagen, bij afwezigheid trainer;
 • Uitdragen en uitvoeren Jeugdbestuur besluiten aangaande het jeugdbeleid (als afgeleide van hoofdbestuursbesluiten);
 • Ondersteund jeugdvoorzitter bij overige taken;
 • Bewaken en uitdragen van de jaarplanning;
 • Ondersteuning trainers, leveren van oefenstof;
 • Ondersteuning trainers, bij trainingen en wedstrijden;
 • Evaluatie gesprekken voeren en vastleggen met trainers/leiders;
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!