Normen & Waarden GSC ESDO - GSC ESDO

Normen & Waarden GSC ESDO

 • Het GSC ESDO -lid dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik.

 • Het GSC ESDO -lid is bereid om – gevraagd en ongevraagd – enige eenvoudige verenigingstaken te verrichten. Hierbij valt onder andere te denken aan:
  • Het verrichten van bar - diensten
  • Het afruimen/opruimen van glaswerk, flesjes en afval aan de tafel waaraan men gezeten heeft
  • Het verrichten van eenvoudige onderhoud- en/of schoonmaakwerkzaamheden

 • Het GSC ESDO -lid draagt zorg voor een ordelijk achterlaten van de door hem/haar en zijn/haar teamgenoten gebruikte kleedkamer en het in goede en nette staat houden van het complex.

 • Het GSC ESDO -lid is hoofdelijk aansprakelijk voor de door hem of haar persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling

 • Het GSC ESDO -lid corrigeert zijn mede-lid in het geval dit mede-lid de huisregels van “GSC ESDO” overtreed.

 • Het GSC ESDO -lid  houdt zich aan de aan hem door de vereniging of door de K.N.V.B. opgelegde sancties / strafmaat n.a.v. de door hem/haar gepleegde overtredingen

 • Het GSC ESDO -lid die overtreding van de huisregels van GSC ESDO constateert, meldt dit aan het bestuur.

 • Het GSC ESDO -lid  dient zich, indien hij/zij zich ten opzichte van GSC ESDO of een of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met de GSC ESDO - huisregels, te verantwoorden voor de normencommissie.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!